ESPI_11_2020 – projkety uchwał | Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ ASM Group S.A.