3 sierpnia 2020

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ ASM Group S.A.