wyznaczenie_przewodniczacego | Wyznaczenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. 22 września 2021 roku