TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | Projekt uchwał na dzień 7 marca 2019 roku