TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2019 | Projekt uchwał na dzień 3 września 2019 roku