TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2020_7_stycznia | Projekt uchwał na dzień 7 stycznia 2020 roku