TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA_28_10_2020 | Projekt uchwał na dzień 28 października 2020 roku