TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 2020_12_17 | Projekt uchwał na dzień 17 grudnia 2020 roku