ogloszenie_wz_4_sierpnia_2016 | Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2016 roku