informacja_ozwolaniu_WZA | Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. 22 wrzesnia 2021 roku