FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2017 | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 21 czerwca 2017 roku