FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2019zgoda_pozyczka_7_stycznia 2019 | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 stycznia 2020 roku