10 grudnia 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 stycznia 2020 roku