FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2019 | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 marca 2019 roku