7 lutego 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 marca 2019 roku