FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2018 | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku