11 maja 2018

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku