FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2019zgoda_pozyczka | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 3 września 2019 roku