6 sierpnia 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 3 września 2019 roku