3 sierpnia 2020

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku