31 maja 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku