ASM GROUP w Europie

Relacje inwestorskie

Zarząd

ADAM STAŃCZAK
Prezes Zarządu
 • Jeden z Założycieli ASM GROUP S.A. oraz jeden z jej głównych akcjonariuszy.
 • Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
 • Pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży.
JACEK PAWLAK

Członek Zarządu ds. Finansowych

 • Współpracę z ASM rozpoczął w 2003 roku.
 • Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego ASM GROUP S.A.
 • W imieniu Spółki nadzoruje obszar finansowy w podmiotach zależnych.
 • Absolwent Politechniki Radomskiej na kierunku Finanse. Z branżą BTL związany zawodowo od 2001 roku.
ŁUKASZ STAŃCZAK

Członek Zarządu

 • Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Gruppo Trade Service Polska Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta).
 • W latach 2013-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma Spółka z o.o.
 • Od stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku był członkiem Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 • Przez wiele lat zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz funduszy inwestycyjnych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej.

Rada nadzorcza

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Kuczewski

Członek Rady Nadzorczej

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • W latach 1999-2010 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (poprzednio: Powszechne Towarzystwo Emerytalne ERGO HESTIA S.A. oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.)
 • Wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji korporacyjnych z udziałem podmiotów zagranicznych, takich jak połączenia spółek prawa handlowego, przekształcenia tych podmiotów, obsługa transakcji sprzedaży udziałów oraz akcji, pozyskiwanie finansowania, także dla podmiotów publicznych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej

 • Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 2010-2013 – Senior Manager firmy konsultingowej PwC
 • 2000-2010 – Doradca i współpracownik funduszy i spółek notowanych na GPW
 • Od wielu lat specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych, a także prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości i projektów infrastrukturalnych
 • Uzyskał prestiżowe rekomendacje rankingów międzynarodowych w zakresie prawa projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych jako rekomendowany prawnik w Polsce
 • Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy) oraz Uniwersytetu w Oxfordzie (pobyt studyjny)

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej

 • Obecnie członek zarządu Integer.pl
 • Wcześniej dyrektor wykonawczy funduszu PineBridge Investments (Europa Środkowa)
 • Ponad 16 lat doświadczenia w sektorze private equity oraz w zarządzaniu projektów w Europie Środkowo-Wschodniej (branże: telekomunikacja, telewizja kablowa, usługi finansowe i farmaceutyczne oraz przemysł)
 • Odegrał kluczową rolę w strukturyzacji, negocjowaniu i monitorowaniu kilku znaczących inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym realizowanych w takich podmiotach jak: EasyPack Sp. z o.o, Work Service S.A., Nextebank, JetFinance, Orange Romania i Orange Slovensko
 • Absolwent Administracji Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii i MBA w IESE Business School (Hiszpania)

Jacek Kuczewski

Członek Rady Nadzorczej

 • Kierował działem księgowości w Quercus TFI S.A. i zarządzał obszarem finansów i rachunkowości w firmie AEGON PTE
 • Od 1999 roku związany z rynkiem kapitałowym poprzez księgowość inwestycyjną
 • Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Członek ACCA

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej

 • Od 2010 roku Członek Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 • W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Largo Group S.A.
 • Pełnił rolę Dyrektora warszawskiego biura Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
 • Od wielu lat współtwórca i producent wielu wydarzeń artystycznych
 • Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim

Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.]KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%]Udział w głosach na WZA [%]
Adam Stańczak15433455PLASMGR0001427.0727.07
Marcin Skrzypiec 15433455PLASMGR0001427.0727.07
Tatiana Pikula 15428616PLASMGR0001427.0627.06
Pozostali10724116PLASMGR0001418.8118.81
Razem57019642100100

WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)

30 czerwca 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP za 2016Pobierz
21 czerwca 2017

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.Pobierz
21 czerwca 2017

Projekt uchwał na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
23 maja 2017

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
28 grudnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.Pobierz
28 grudnia 2016

Projekt uchwał na dzień 28 grudnia 2016 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpani 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się dnia 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
4 sierpnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Projekty uchwał na dzień 4 sierpnia 2016Pobierz
4 sierpnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz

Raporty

Pobierz
22 lutego 2017Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Pobierz
19 września 2016EBI 1/2016 - Zmiana w profilu EBI ASM GROUP S.A. (CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany)
Pobierz
13 września 2016EBI 36/2016 - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia akcji zwykłych
Pobierz
12 września 2016EBI 35/2016 - Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.
Pobierz
18 sierpnia 2016EBI 34/2016 - Odwołanie prokurenta ASM GROUP S.A.
Pobierz
16 sierpnia 2016EBI 33/2016 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
Pobierz
5 sierpnia 2016EBI 31/2016 - Zmiany w organach statutowych ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 sierpnia 2016EBI 30/2016 - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 sierpnia 2016Załącznik do EBI 30/2016
Pobierz
8 lipca 2016EBI 29/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
Pobierz
28 listopada 2017Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
Pobierz
29 września 2017Skonsolidowany raport półroczny ASM Group za rok 2017
Pobierz
29 września 2017Półroczne sprawozdanie zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2017
Pobierz
29 września 2017Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego półrocznego sprawozdania ASM GROUP za 2017
Pobierz
29 maja 2017Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku
Pobierz
22 maja 2017Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016
Pobierz
22 maja 2017Skorygowane sprawozdanie z działalności ASM Group S.A. za rok 2016
Pobierz
29 kwietnia 2017Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania ASM GROUP za 2016
Pobierz
29 kwietnia 2017Sprawozdanie z działalności Grupy ASM GROUP za 2016
Pobierz
29 kwietnia 2017Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM GROUP za 2016
Pobierz
24 listopada 2017Raport bieżący 20/2017 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A.
Pobierz
7 lipca 2017ESPI 18/2017 - Rezygnacja prokurenta oraz zmiany w Zarządzie ASM GROUP S.A.
Pobierz
27 czerwca 2017ESPI 17/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ASM GROUP S.A
Pobierz
21 czerwca 2017ESPI 16/2017 - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez ASM GROUP SA dywidendy za rok obrotowy 2016
Pobierz
21 czerwca 2017ESPI 15/2017 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP SA
Pobierz
21 czerwca 2017Załącznik nr 1 - Protokół WZA
Pobierz
6 czerwca 2017ESPI 13/2017 - Zmiana terminu publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu raportu ASMGROUP S.A. za I półrocze 2017r.
Pobierz
30 maja 2017ESPI 12/2017 - Rezygnacja wiceprezesa ASM Group S.A.
Pobierz
29 maja 2017ESPI 10/2017 - Powołanie prokurenta ASM Group S.A.
Pobierz
23 maja 2017ESPI 9/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ASM Group S.A.

Grupa kapitałowa

ASM Sales Force Agency

ASM Sales Force Agency

Świadczy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Specjalizuje się w outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badaniach marketingowych.
Grey Matters

Grey Matters

Jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z zakresu field marketingu, doradztwa sprzedaży oraz promocji sprzedaży. Główny obszar działania, w którym rozwija się spółka to międzynarodowe sieci sprzedaży z branży elektronicznej.
Gruppo Trade Service

Gruppo Trade Service

Spółka jest wyspecjalizowana głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży.
Trade

Trade

Jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service, która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu na rynku włoskim.
Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o. zajmuje się obsługą księgową i kontrolingową m.in. dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP

Wyniki finansowe ASM Group S.A. (tys. zł)

Rok 2017*

Rok 2017*
41.487
2.523
Przychody
EBITDA

Rok 2016

Rok 2016
176.846
9.519
Przychody
EBITDA

Rok 2015

Rok 2015
171.405
12.031
Przychody
EBITDA

* Wyniki za Q1 2017

Kalendarium

Lp.Data publikacjiRodzaj raportu
128 listopada 2017Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
229 września 2017Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku
329 maja 2017Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
428 kwietnia 2017Publikacja rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

ASM Group

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.


Działamy na terenie Polski oraz Włoch

Obsługujemy ponad 600 klientów

Współpracujemy z 15 000 promotorów,
przedstawicieli, merchandiserów, konsultantów oraz hostess
Mapa Mapa It Mapa Pl

Kontakt

Relacje inwestorskie

Agnieszka Stasiak
tel: + 48 502 431 405
e-mail: a.stasiak@asmgroup.pl

Market maker
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
tel: +48 (22) 50 43 000

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania