ASM GROUP w Europie

Relacje inwestorskie

Zarząd

ADAM STAŃCZAK
Prezes Zarządu
 • Jeden z Założycieli ASM GROUP S.A. oraz jeden z jej głównych akcjonariuszy.
 • Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
 • Pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży.
Dorota Kenny

Członek Zarządu

 • Współpracę z ASM GROUP S.A. rozpoczęła w 2014 roku jako Kontroler Finansowy.
 • Od 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Kontrolingu.
 • W latach 2008 – 2014 współtworzyła zespół audytu finansowego w firmie audytorsko-doradczej.
 • Absolwentka kierunku „Ekonomia Przedsiębiorstwa” na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie „Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
ŁUKASZ STAŃCZAK

Członek Zarządu

 • W latach 2013-2016 był członkiem Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma Spółka z o.o.
 • Od stycznia 2014 roku do listopada 2014 roku był członkiem Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 • Przez wiele lat zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz funduszy inwestycyjnych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej.

Rada nadzorcza

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej

Szymon Pikula

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • W latach 1999-2010 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Prawnego AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (poprzednio: Powszechne Towarzystwo Emerytalne ERGO HESTIA S.A. oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.)
 • Wieloletnie doświadczenie w realizacji transakcji korporacyjnych z udziałem podmiotów zagranicznych, takich jak połączenia spółek prawa handlowego, przekształcenia tych podmiotów, obsługa transakcji sprzedaży udziałów oraz akcji, pozyskiwanie finansowania, także dla podmiotów publicznych.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej

 • Od 2015 Partner w firmie konsultingowej Chadbourne & Parke LLP
 • 2017 – Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 2012 – 2015 Partner w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej Taylor Wessing
 • 2010 – 2012 – Senior Manager firmy konsultingowej PwC
 • 2000 – 2010 – Doradca i współpracownik funduszy i spółek notowanych na GPW
 • Od wielu lat specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych, a także prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości i projektów infrastrukturalnych
 • Uzyskał prestiżowe rekomendacje rankingów międzynarodowych w zakresie prawa projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych jako rekomendowany prawnik w Polsce
 • Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy) oraz Uniwersytetu w Oxfordzie (pobyt studyjny)

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej

 • Obecnie członek Rady Nadzorczej Board of Virtual Power Plant and InValue Investments
 • Wcześniej dyrektor wykonawczy funduszu PineBridge Investments (Europa Środkowa)
 • Ponad 16 lat doświadczenia w sektorze private equity oraz w zarządzaniu projektów w Europie Środkowo-Wschodniej (branże: telekomunikacja, telewizja kablowa, usługi finansowe i farmaceutyczne oraz przemysł)
 • Odegrał kluczową rolę w strukturyzacji, negocjowaniu i monitorowaniu kilku znaczących inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym realizowanych w takich podmiotach jak: EasyPack Sp. z o.o, Work Service S.A., Nextebank, JetFinance, Orange Romania i Orange Slovensko
 • Absolwent Administracji Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii i MBA w IESE Business School (Hiszpania)

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej

 • Od 2010 roku Członek Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 • W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Largo Group S.A.
 • Pełnił rolę Dyrektora warszawskiego biura Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena
 • Od wielu lat współtwórca i producent wielu wydarzeń artystycznych
 • Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim

Szymon Pikula

Członek Rady Nadzorczej

 • Współzałożyciel Spółki ASM GROUP S.A.
 • Począwszy od 1998 roku zajmował stanowiska zarządcze we władzach wielu spółek kapitałowych oraz osobowych.
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marcin Skrzypiec

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Wasilewski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Skrzypiec

Członek Rady Nadzorczej

 • Współzałożyciel Spółki ASM GROUP S.A.
 • Począwszy od 1999 roku zajmował stanowiska zarządcze we władzach wielu spółek kapitałowych oraz osobowych.
 • W latach 2010 – 2017 pełnił funkcję Członka Zarządu ASM GROUP S.A.
 • Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Spółki Filmare Invest Sp. z o.o.
 • Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
 • Absolwent Wydziału Zarządzania i Finansów, Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Wasilewski

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.]KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%]Udział w głosach na WZA [%]
Adam Stańczak15433455PLASMGR0001427.0727.07
Marcin Skrzypiec 15401802PLASMGR0001427.0127.01
Tatiana Pikula 15428616PLASMGR0001427.0627.06
Pozostali10755769PLASMGR0001418.8618.86
Razem57019642100100

WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)

3 września 2019

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 3 września 2019 roku o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 (piętro 29).Pobierz
3 września 2019

Projekt uchwał na dzień 3 września 2019 rokuPobierz
3 września 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 3 września 2019 rokuPobierz
26 czerwca 2019

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 (piętro 29).Pobierz
26 czerwca 2019

Projekt uchwał na dzień 26 czerwca 2019 rokuPobierz
26 czerwca 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 26 czerwca 2019 rokuPobierz
7 marca 2019

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 7 marca 2018 roku o godzinie 11:00, w biurze Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 (piętro 29).Pobierz
7 marca 2019

Projekt uchwał na dzień 7 marca 2019 rokuPobierz
7 marca 2019

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 marca 2019 rokuPobierz
7 czerwca 2018

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.Pobierz
7 czerwca 2018

Projekt uchwał na dzień 7 czerwca 2018 rokuPobierz
7 czerwca 2018

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 7 czerwca 2018 rokuPobierz
30 czerwca 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP za 2016Pobierz
21 czerwca 2017

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.Pobierz
21 czerwca 2017

Projekt uchwał na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
23 maja 2017

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
28 grudnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.Pobierz
28 grudnia 2016

Projekt uchwał na dzień 28 grudnia 2016 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpani 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się dnia 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
4 sierpnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Projekty uchwał na dzień 4 sierpnia 2016Pobierz
4 sierpnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz

Raporty

Pobierz
22 lutego 2017Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Pobierz
19 września 2016EBI 1/2016 - Zmiana w profilu EBI ASM GROUP S.A. (CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany)
Pobierz
13 września 2016EBI 36/2016 - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia akcji zwykłych
Pobierz
12 września 2016EBI 35/2016 - Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.
Pobierz
18 sierpnia 2016EBI 34/2016 - Odwołanie prokurenta ASM GROUP S.A.
Pobierz
16 sierpnia 2016EBI 33/2016 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku
Pobierz
5 sierpnia 2016EBI 31/2016 - Zmiany w organach statutowych ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 sierpnia 2016EBI 30/2016 - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
Pobierz
4 sierpnia 2016Załącznik do EBI 30/2016
Pobierz
8 lipca 2016EBI 29/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
Pobierz
30 maja 2019Skonsolidowany raport kwartalny za 1Q 2019 roku
Pobierz
30 kwietnia 2019Oświadczenie Zarządu - skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Oświadczenie Rady Nadzorczej - skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019List Prezesa - skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Oświadczenie Zarządu - jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
30 kwietnia 2019Oświadczenie Rady Nadzorczej - jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za 2018
Pobierz
9 września 2019ESPI 24/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ASM GROUP S.A. w dniu 3 września 2019 roku
Pobierz
4 września 2019Załącznik do ESPI 23/2019
Pobierz
4 września 2019ESPI 23/2019 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej
Pobierz
13 sierpnia 2019ESPI 21/2019 - Informacja poufna dotycząca procesu inwestycyjnego – wpłata na kapitał rezerwowy ASM Germany GmbH
Pobierz
6 sierpnia 2019ESPI 20/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
Pobierz
26 lipca 2019ESPI 19/2019 - Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A.
Pobierz
2 lipca 2019ESPI 18/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ASM GROUP S.A.
Pobierz
28 czerwca 2019ESPI 17/2019 - Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
Pobierz
28 czerwca 2019ESPI 16/2019 - Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
Pobierz
28 czerwca 2019ESPI 15/2019 - Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

Grupa kapitałowa

Vertikom Group

Vertikom Group

Grupa Vertikom jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku marketingu oraz wsparcia sił sprzedaży w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący przede wszystkim outsourcing sił sprzedaży, field marketing, organizację kampanii digitalowych oraz public relations. Dzięki członkostwu w European Sales Influence Group (ESIG) Vertikom oferuje swoje usługi w większości krajów Europy Zachodniej. W skład grupy wchodzi 14 spółek zależnych.

Zobacz więcej
ASM Sales Force Agency

ASM Sales Force Agency

Świadczy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Specjalizuje się w outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badaniach marketingowych.

Zobacz więcej
Grey Matters

Grey Matters

Jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z zakresu field marketingu, doradztwa sprzedaży oraz promocji sprzedaży. Główny obszar działania, w którym rozwija się spółka to międzynarodowe sieci sprzedaży z branży elektronicznej.

Zobacz więcej
Gruppo Trade Service

Gruppo Trade Service

Spółka jest wyspecjalizowana głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży.

Zobacz więcej
Largo Group Sp. z o.o.

Largo Group Sp. z o.o.

Largo świadczy usługi z zakresu wsparcia sprzedaży co jest zbieżne z przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP. Jest to agencja pracy tymczasowej rekrutująca pracowników dla podmiotów handlowych w Polsce.

Zobacz więcej
Trade

Trade

Jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service, która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu na rynku włoskim.

Zobacz więcej
Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o. zajmuje się obsługą księgową i kontrolingową m.in. dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP

Wyniki finansowe ASM Group S.A. (tys. zł)

Rok 2018

Rok 2018
408.514
9.093
Przychody
EBITDA

Rok 2017

Rok 2017
189.205
8.283
Przychody
EBITDA

Rok 2016

Rok 2016
176.846
9.519
Przychody
EBITDA

Kalendarium

Lp.Data publikacjiRodzaj raportu
1 30 kwietnia 2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
2 30 maja 2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
3 30 września 2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
4 29 listopada 2019 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

ASM Group

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.


Działamy na terenie Polski, Włoch oraz krajów regionu DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii).

Obsługujemy ponad 1500 klientów

Współpracujemy z 25 000 promotorów,
przedstawicieli, merchandiserów, konsultantów oraz hostess
Mapa Mapa It Mapa Pl Mapa De Mapa Sw Mapa At

Kontakt

Relacje inwestorskie

Agnieszka Stasiak
tel: + 48 502 431 405
e-mail: a.stasiak@asmgroup.com

Market maker
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
tel: +48 (22) 50 43 000

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania