ASM GROUP w Europie

Relacje inwestorskie

Zarząd

ADAM STAŃCZAK
Prezes Zarządu
Jest jednym z Założycieli ASM GROUP S.A. oraz jednym z jej głównych akcjonariuszy. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W swojej karierze zawodowej pełnił szereg funkcji kierowniczych w spółkach kapitałowych oraz osobowych, w tym podmiotów świadczących usługi z zakresu marketingowego wsparcia sprzedaży.
JACEK PAWLAK
Członek Zarządu ds. Finansowych

Współpracę z ASM rozpoczął w 2003 roku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego ASM GROUP S.A. W imieniu Spółki nadzoruje obszar finansowy w podmiotach zależnych. Absolwent Politechniki Radomskiej na kierunku Finanse. Z branżą BTL związany zawodowo od 2001 roku.

Rada nadzorcza

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Kuczewski

Członek Rady Nadzorczej

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Cudny

Przewodniczący Rady Nadzorczej
W latach 1999-2010 Kierownik Działu Prawnego AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. – wcześniej spółka działała pod firmą: Powszechne Towarzystwo Emerytalne ERGO HESTIA S.A. oraz pod firmą: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji korporacyjnych z udziałem podmiotów zagranicznych, takich jak połączenia spółek prawa handlowego, przekształcenia tych podmiotów, obsługa transakcji sprzedaży udziałów oraz akcji, pozyskiwaniu finansowania, także dla podmiotów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jarosław Grzywiński

Członek Rady Nadzorczej
Radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy), a także Oxford University (pobyt studyjny). Specjalizuje się od wielu lat w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych, a także prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości i projektów infrastrukturalnych. Egzaminator z prawa gospodarczego na końcowym egzaminie radcowskim oraz egzaminator z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uzyskiwał prestiżowe rekomendacje rankingów międzynarodowych w zakresie prawa projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych jako rekomendowany prawnik w Polsce. Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce

Rossen Hadjiev

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Administracji Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii oraz MBA z IESE Business School (Hiszpania). Rossen Hadijev biegle włada językiem angielskim, polskim i bułgarskim, a także posiada dobrą znajomość języka hiszpańskiego i rosyjskiego.
Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego funduszu PineBridge Investments (Central Europe).
Rossen Hadijev posiada ponad 16 letnie doświadczenie w sektorze private equity oraz w zarządzaniu w Europie Środkowo – Wschodniej. W tym czasie pracował przy projektach związanych z telekomunikacją, telewizją kablową, usługami finansowymi, farmaceutycznymi oraz przemysłem. Odegrał kluczową rolę w strukturyzacji, negocjowaniu i monitorowaniu kilku znaczących inwestycji w Europie Środkowo – Wschodniej w tym realizowanych w ramach/ na rzecz takich podmiotów jak: EasyPack Sp. z o.o., Work Service S.A., Nextebank. JetFinance, Orange Romania i Orange Slovensko.
Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu Integer.pl.

Jacek Kuczewski

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek ACCA. Ekonomista z wykształcenia – finansista z zamiłowania. Od 1999 roku poprzez księgowość inwestycyjną związany z rynkiem kapitałowym. W swojej karierze kierował działem księgowości funduszy w Quercus TFI S.A. oraz zarządzał obszarem finansowo-księgowym w AEGON PTE S.A.

Filip Nazar

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz podyplomowych studiów Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od wielu lat współtwórca i producent wielu wydarzeń artystycznych. Piastował także rolę Dyrektora warszawskiego biura Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena. W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Largo Group S.A. Od 2010 roku Członek Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

Akcjonariat

AkcjonariuszeLiczba akcji [szt.]KOD ISIN Udział w kapitale zakładowym [%]Udział w głosach na WZA [%]
Adam Stańczak15433455PLASMGR0001427.0727.07
Marcin Skrzypiec 15433455PLASMGR0001427.0727.07
Tatiana Pikula 15428616PLASMGR0001427.0627.06
Pozostali10724116PLASMGR0001418.8118.81
Razem57019642100100

WZA (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)

21 czerwca 2017

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
21 czerwca 2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.Pobierz
21 czerwca 2017

Projekt uchwał na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
21 czerwca 2017

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM Group S.A. na dzień 21 czerwca 2017 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
28 grudnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.Pobierz
28 grudnia 2016

Projekt uchwał na dzień 28 grudnia 2016 rokuPobierz
28 grudnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpani 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Zarząd ASM GROUP S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się dnia 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18.
4 sierpnia 2016

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz
4 sierpnia 2016

Projekty uchwał na dzień 4 sierpnia 2016Pobierz
4 sierpnia 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ASM GROUP na dzień 4 sierpnia 2016 rokuPobierz

Raporty

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016Pobierz
EBI 1/2016 - Zmiana w profilu EBI ASM GROUP S.A. (CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany)Pobierz
EBI 36/2016 - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia akcji zwykłychPobierz
EBI 35/2016 - Zatwierdzenie Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego ASM GROUP S.A.Pobierz
EBI 34/2016 - Odwołanie prokurenta ASM GROUP S.A.Pobierz
EBI 33/2016 - Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 rokuPobierz
EBI 31/2016 - Zmiany w organach statutowych ASM GROUP S.A.Pobierz
EBI 30/2016 - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.Pobierz
Załącznik do EBI 30/2016Pobierz
EBI 29/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A. Pobierz
Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 rokuPobierz
Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016Pobierz
Skorygowane sprawozdanie z działalności ASM Group S.A. za rok 2016Pobierz
Opinie i raport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania ASM GROUP za 2016Pobierz
Sprawozdanie z działalności Grupy ASM GROUP za 2016Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ASM GROUP za 2016Pobierz
Skonsolidowany raport roczny ASM GROUP za 2016Pobierz
Opinia i raport audytora ASM GROUP za 2016Pobierz
Sprawozdanie z działalności ASM GROUP SA za 2016Pobierz
Sprawozdanie finansowe ASM GROUP SA za 2016Pobierz
ESPI 17/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ASM GROUP S.APobierz
ESPI 16/2017 - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez ASM GROUP SA dywidendy za rok obrotowy 2016Pobierz
ESPI 15/2017 - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP SAPobierz
Załącznik nr 1 - Protokół WZAPobierz
ESPI 13/2017 - Zmiana terminu publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu raportu ASMGROUP S.A. za I półrocze 2017r.Pobierz
ESPI 12/2017 - Rezygnacja wiceprezesa ASM Group S.A.Pobierz
ESPI 10/2017 - Powołanie prokurenta ASM Group S.A.Pobierz
ESPI 9/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ASM Group S.A.Pobierz
ESPI 7/2017 - Skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016Pobierz
Skorygowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group za rok 2016Pobierz

Grupa kapitałowa

ASM Sales Force Agency

ASM Sales Force Agency

Świadczy kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Specjalizuje się w outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, field marketingu oraz badaniach marketingowych.
Grey Matters

Grey Matters

Jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z zakresu field marketingu, doradztwa sprzedaży oraz promocji sprzedaży. Główny obszar działania, w którym rozwija się spółka to międzynarodowe sieci sprzedaży z branży elektronicznej.
Gruppo Trade Service

Gruppo Trade Service

Spółka jest wyspecjalizowana głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży.
Trade

Trade

Jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service, która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu na rynku włoskim.
Promotion Intrade

Promotion Intrade

Specjalizuje się w działaniach field marketingowych. Spółka realizuje projekty z udziałem hostess, promotorów, doradców ds. sprzedaży oraz doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu na rynku włoskim.
Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o.

Financial Service Solutions Sp. z o.o. zajmuje się obsługą księgową i kontrolingową m.in. dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP

Wyniki finansowe ASM Group S.A. (mln. zł)

Rok 2014

Rok 2014
179.797
11.665
Przychody
EBITDA

Rok 2015

Rok 2015
171.405
12.031
Przychody
EBITDA

Rok 2016

Rok 2016
176,8
9,5
Przychody
EBITDA

Kalendarium

28 listopada
2017
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku
29 września
2017
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku
29 maja
2017
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
28 kwietnia
2017
Publikacja rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016

ASM Group

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.


Działamy na terenie Polski oraz Włoch

Obsługujemy ponad 600 klientów

Współpracujemy z 15 000 promotorów,
przedstawicieli, merchandiserów, konsultantów oraz hostess
Mapa Mapa It Mapa Pl

Kontakt

Relacje inwestorskie

Agnieszka Stasiak
tel: + 48 502 431 405
e-mail: a.stasiak@asmgroup.pl

Market maker
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
tel: +48 (22) 50 43 000

Prospekt Emisyjny ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") sporządzony został w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę 59.053.455 akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji serii A, 53.654.285 akcji serii B oraz 5.297.170 akcji serii C. Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 września 2015 r. i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych, których dotyczy Prospekt, lub ogłoszenia przez emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu. Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, a w szczególności Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382). Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.asmgroup.pl) w dniu 16 września 2015r. Ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, o ile zostaną sporządzone, zostaną opublikowane w terminie późniejszym. Naciskając przycisk "Akceptuję" potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo na nie zgodę.

Akceptuję

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść zapytania