protokol_wza_21.06.2017 | Załącznik nr 1 do raportu ESPI 15/2017