Informacja bieżąca_MAR__zakup udziałów Vertikom_ | Załącznik do raportu ESPI 9/2018