raport-miesieczny-asm-group-sa-sierpien-2013-2 | Załącznik do raportu bieżącego EBI 20/2013