raport-miesieczny-asm-group-sa-lipiec-2013 | Załącznik do raportu bieżącego EBI 19/2013