raport-miesieczny-asm-group-sa-maj-2013 | Załącznik do raportu bieżącego EBI 14/2013