akt_notarialny_8_stycznia_2014_pdf. | Załącznik do raportu bieżącego EBI 1/2014