_informacja_poufna_zamkniecie_transakcji | Załącznik do ESPI 12/2018