ESPI_02_2020 – akt notarialny | Załącznik do ESPI 02/2020