opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-grupy-kpaitalowej-zalacznik-nr-3 | Zal. nr 3