opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-asm_group-zalacznik-nr-3 | Zal. nr 3