skonsolidowane-sprawozdanie-zarzadu-grupy_kapitalowej-za-2015-rok-zalacznik-nr-2 | Zal. nr 2