skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-grupy-kapitalowej-za-2015-rok-zalacznik-nr-1 | Zal. nr 1