24 listopada 2017

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A.