ASM – Stanowisko zarządu zastrzeżenie_final | Stanowisko Zarządu ASM Group S.A. w sprawie zastrzeżenia wyrażonego przez podmiot upoważniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.