30 kwietnia 2021

Stanowisko Zarządu ASM Group S.A. w sprawie zastrzeżenia wyrażonego przez podmiot upoważniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.