Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ASMGROUP_za_2019 | Sprawozdanie Zarządu z działalności – jednostkowy raport roczny 2019