30 kwietnia 2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. za 2018