SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZ GRUPY_ROCZNE_2019_FINAL adj | Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. – skonsolidowany raport roczny 2019