30 czerwca 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. – skonsolidowany raport roczny 2019