30 kwietnia 2021

Sprawozdanie Zarządu z działalności ASM Group S.A. – jednostkowy raport roczny 2020