ASM GROUP_BSSF 2019_Sprawozdanie z badania_wydruk-pades | Sprawozdanie z badania – skonsolidowany raport roczny 2019