ASM GROUP_BSF 2019_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk-pades | Sprawozdanie z badania – jednostkowy raport roczny 2019