ASM GROUP_sprawozdanie z badania_za_2018 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A.