ASM GROUP_sprawozdanie z badania_skonsolidowane_2018 | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018