ASM_JednostkowyRaportRoczny_2020 | Sprawozdanie finansowe jednostkowe ASM Group S.A. za rok 2020