30 kwietnia 2021

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ASM Group S.A. za rok 2020