ASM_JednostkowyRaportRoczny_2019 | Sprawozdanie finansowe jednostkowe ASM Group S.A. za rok 2019