30 czerwca 2020

Sprawozdanie finansowe jednostkowe ASM Group S.A. za rok 2019